Storyline Sverige

Storyline Sverige är en ekonomisk förening med syfte att verka för Storylines spridning i Sverige, arrangera mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling.
Medlemmar i Storyline Sverige är: Eva Marsh Göteborg, Ylva Lundin Alingsås och Mait Adegård Stockholm

Storyline Sverige arrangerade den 11-12 april 2008 en nordisk konferens i Göteborg under namnet: Storyline – lärande för hållbar utveckling. Konferensen samlade 315 personer från 10 länder som under två dagar lyssnade på föreläsningar och deltog i seminarier och workshops.