Grundutbildningar

Grundkurs i Storyline
Med jämna mellanrum erbjuder vi grundläggande kurs i Storyline för dig som vill pröva att arbeta med Storyline. Du får praktiskt arbeta igenom en Storyline tillsammans med övriga deltagare. Utifrån de praktiska exemplen går vi igenom teorierna och förhållningssättet bakom arbetssättet. Vi diskuterar också hur storylinearbetet kan stödja arbetet med förmågor mot målen i styrdokumenten. Formativ bedömning integreras i arbetet.
På våra grundkurser har vi haft deltagare från förskolan, förskoleklass till år 9, gymnasiet, vuxenutbildningen, privata näringslivet, folkhögskolor, museer och organisationer. Deltagarna brukar vara mycket nöjda. Här följer några citat från utvärderingar.

”Jag har prövat storyline på egen hand förut men först nu förstår jag vad storyline verkligen är.”

”Tack för två inspirerande dagar. Att ni varvat praktiskt och teoretiskt arbete hela tiden har gjort att dagarna rusat iväg.”