Filmer

Föreläsning kring Storyline inom no och teknik Ylva Lundin föreläser för lärare som undervisar i no och teknik i år 1-3 vid Skolverkets utbildning för no och tekniklärare. Föreläsningen tar avstamp i LGR11 och visar på hur storyline kan användas för att låta eleverna träna övergripande och ämnesspecifika förmågor genom att arbeta med det centrala innehållet i fysik och teknik. Filmen är ett nedklippt samandrag på 13 minuter utav den 180 minuter långa föreläsningen.

Ta del av storylineföreläsning med Ylva Lundin
Introduktion till Storyline med Ylva Lundin