Eva Marsh

Eva arbetar på Backatorpsskolan i Göteborg som rektor. På skolan arbetar all personal regelbundet med Storyline. Backatorpsskolan är initiativtagare koordinator för ett EU finansierat projekt, Erasmus+ strategiska partnerskap Skolutbildning. Projektet pågår fram till hösten 2023 och  projektets mål är att engagera forskare, lärare och studenter i att utveckla arbetssättet Storyline som ett verktyg för undervisning och lärande om resiliens och hållbar utveckling. Målet ska nås genom ett ömsesidigt samarbete och utbyte av erfarenheter för utveckling.

Mer information finns på: https://storyline.education/
Eva har genom åren arbetat mycket med skolutveckling inom bedömning, entreprenörsskap, mediepedagogik, elevaktiva arbetssätt och ledarskap. Evas arbete har innefattat allt från processförare, föredragshållare till medieproducent. Eva är även utbildad UGL handledare (utveckling av grupp och ledare). Tidigare har Eva varit undervisningsråd på Skolverket (samt Myndigheten för Skolutveckling) och arbetat nationellt med skolutvecklingsinsatser inom IT i Skolan, jämställdhet, bedömning, läroplansimplementering med mera. Eva har ingått i den arbetsgrupp som under åren har skapat och drivit webbplatserna Multimediabyrån och PIM. Eva har därmed varit involverad i rad kompetensutvecklingsinsatser kopplat till dessa resurser, såsom utbildning av IT pedagoger, ITiS handledare och på senare år PIM examinatorer.
Eva är utbildad grundskollärare och har även arbetat i Uddevalla kommun med elever i åldrarna 6-12. I såväl kommunal som regional regi har hon har utbildat verksamma pedagoger, skolledare och studenter kring IKT och lärande.

Eva kom i kontakt med Storyline 1998 i när hon med Skolverket producerade en film om arbetssättet. Som dåvarande kursansvarig på GR Utbildning påbörjade hon ett samarbete med Steve Bell och tillhandahöll workshops för pedagoger i regionen. Efter det har Eva hållit flera workshops i storyline runt om i Sverige samt varit föreläsare vid internationella storylinekonferenser.

Eva har även använt Storyline som processmetod för kreativa möten om utvecklingsfrågor av olika slag i kommuner, organisationer och på företag. Som exempel på detta höll Eva en ”visonsworkshop” med invånarna på Vrångö 2011. De idéer som kom fram under denna workshop blev underlag för en ansökan om projektmedel för att utveckla olika verksamheter på ön. Visionsarbete med Storyline.pdf